ถ่ายทอดสด พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มข. ประจำปี พ.ศ. 2560

ถ่ายทอดสด พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มข. ประจำปี พ.ศ. 2560

รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=kASzHppiBmc ถ่ายทอดสด พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มข. ประจำปี พ.ศ. 2560 กำหนดการงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ****************** เวลา 13.00 น .- 13.30 น. ✵ ลงทะเบียน ✵ ชมการบรรเลงดนตรี เวลา 14.00 น. ✵ ผู้บริหาร คณาจารย์ […]

Continue Reading

ถอดบทเรียนผลประโยชน์ซ้อนทับที่ควรรู้เพื่อนำไปสู่การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ถ่ายทอดสด การอบรมจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารม หาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “ถอดบทเรียนผลประโยชน์ซ้อนทับที่ควรรู้เพื่อนำไปสู่การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล” วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ถ่ายทอดสดโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Continue Reading

ถ่ายทอดสด “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ”

ถ่ายทอดสด “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ”

ถ่ายทอดสด พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มข. ประจำปี พ.ศ. 2559 “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สดจาก ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดการคลิก https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0013068&l=th

Continue Reading

ถ่ายทอดสด KKU FRESHY BOY&GIRL 2016 (17 ก.ย. 59)

ถ่ายทอดสด การประกวด KKU FRESHY BOY&GIRL 2016 ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป สดจาก ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) ชม VTR แนะนำผู้เข้าประกวด

Continue Reading

ถ่ายทอดสด พิธีปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

ถ่ายทอดสด พิธีปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

พิธีปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. -18.30 น. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Continue Reading