Council News

Council News

รายการข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัย ที่นำเสนอสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่สำคัญๆ [ รับชม ] ติดตามผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจได้ที่ https://www.facebook.com/CouncilNews/

Continue Reading

KEEP MOVING TOGETHER

KEEP MOVING TOGETHER

รายการที่เสริมสร้างความเข้าใจ และสื่อสารข้อมูลข่าวสารในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ [ รับชม ]

Continue Reading

รายการ ปั่น ลั่น มอ

รายการ ปั่น ลั่น มอ

รายการช๊อป ชิม กิน เที่ยว ด้วย 2 ล้อ และ เงิน 2 ร้อย ภายในและรอบรั้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ รับชม ]

Continue Reading

KKU RESEARCH วิจัย มข.สู่ชุมชน

KKU RESEARCH วิจัย มข.สู่ชุมชน

รายการที่นำเสนองานวิจัย มข.สู่สังคม [ รับชม ]

Continue Reading

@KKU รู้เรื่องดีๆที่มข.

@KKU รู้เรื่องดีๆที่มข.

รายการที่นำเสนอกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดขึ้น [ รับชม ]

Continue Reading

KKU NEWS – ข่าวสั้น มข.

KKU NEWS – ข่าวสั้น มข.

รายการที่นำเสนอข่าวทุกแง่มุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่เทปใหม่ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี [ รับชม ] ติดตามผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจได้ที่ https://www.facebook.com/kkunews.tv

Continue Reading

Leader Talk

Leader Talk

รายการที่นำเสนอนโยบายจากผู้บริหาร สู่ประชาคม ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น [ รับชม ]

Continue Reading