ถ่ายทอดสด พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มข. ประจำปี พ.ศ. 2560

รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=kASzHppiBmc

ถ่ายทอดสด พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มข. ประจำปี พ.ศ. 2560
กำหนดการงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ”
ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
******************
เวลา 13.00 น .- 13.30 น.
✵ ลงทะเบียน
✵ ชมการบรรเลงดนตรี
เวลา 14.00 น.
✵ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ประจำที่
– ชมวีดิทัศน์
เวลา 14.15 น.
✵ อธิการบดี (รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
➢ กล่าวแสดงความชื่นชม ขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ
✵ ประธานชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี) กล่าวความรู้สึกที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ
✵ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ
(รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล) กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย
(นางกาญจนศรี สิงห์ภู่) กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย
✵ พิธีบายศรีสู่ขวัญ
– ขบวนบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี
– รำบายศรี
– พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุตามประเพณีอีสาน เพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้เกษียณอายุ
– อธิการบดีผูกข้อมือผู้เกษียณอายุราชการ
✵ อธิการบดีมอบของที่ระลึก
✵ องค์กร หน่วยงานทั่วไปมอบของที่ระลึกและร่วมผูกข้อมือผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 16.00 น.
เสร็จพิธีถ่ายรูปร่วมกัน และขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร
——————————-

Comments

comments