KKU WEEKLY – อุโมงค์ต้นไทร แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU WEEKLY – อุโมงค์ต้นไทร แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

June 26, 2018 Off By chupar


รายการ KKU WEEKLY ประจำวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 นำเสนอ อุโมงค์ต้นไทร แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการ

Comments

comments