การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้

การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้

July 26, 2018 Off By nutz kku

Comments

comments