คณะนิติศาสตร์ จับมือภาคเอกชน ผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์ จับมือภาคเอกชน ผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

June 11, 2019 Off By nutz kku

Comments

comments