ติดต่อเรา

ติดต่อ KKU Channel
งานสื่อและสารสนเทศ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สตูดิโอ KKU Channel 44420
ฝ่ายรายการ 48747