Author: chupar

April 5, 2016 Off

Council News

By chupar

รายการข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัย ที่นำเสนอสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่สำคัญๆ [ รับชม ] ติดตามผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจได้ที่ https://www.facebook.com/CouncilNews/ Post Views: 72

April 5, 2016 Off

KEEP MOVING TOGETHER

By chupar

รายการที่เสริมสร้างความเข้าใจ และสื่อสารข้อมูลข่าวสารในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ [ รับชม ] Post Views: 85

April 5, 2016 Off

รายการ ปั่น ลั่น มอ

By chupar

รายการช๊อป ชิม กิน เที่ยว ด้วย 2 ล้อ และ เงิน 2 ร้อย ภายในและรอบรั้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ รับชม ] Post Views: 97

April 4, 2016 Off

KKU NEWS – ข่าวสั้น มข.

By chupar

รายการที่นำเสนอข่าวทุกแง่มุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่เทปใหม่ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี [ รับชม ] ติดตามผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจได้ที่ https://www.facebook.com/kkunews.tv Post Views: 73