Author: chupar

April 5, 2016 Off

รณรงค์จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By chupar

รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง การตรงต่อเวลา รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง ปลุกจิตสำนึก เคารพสิทธิของผู้อื่น รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต รณรงค์จรรยาบรรณ เรื่อง จิตอาสา สานส์จาก ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอน…

April 5, 2016 Off

Council News

By chupar

รายการข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัย ที่นำเสนอสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่สำคัญๆ [ รับชม ] ติดตามผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจได้ที่ https://www.facebook.com/CouncilNews/ Post Views: 146

April 5, 2016 Off

KEEP MOVING TOGETHER

By chupar

รายการที่เสริมสร้างความเข้าใจ และสื่อสารข้อมูลข่าวสารในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ [ รับชม ] Post Views: 158

April 5, 2016 Off

รายการ ปั่น ลั่น มอ

By chupar

รายการช๊อป ชิม กิน เที่ยว ด้วย 2 ล้อ และ เงิน 2 ร้อย ภายในและรอบรั้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ รับชม ] Post Views: 215

April 4, 2016 Off

KKU NEWS – ข่าวสั้น มข.

By chupar

รายการที่นำเสนอข่าวทุกแง่มุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่เทปใหม่ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี [ รับชม ] ติดตามผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจได้ที่ https://www.facebook.com/kkunews.tv Post Views: 182